yw免费午夜福利在线播放

yw免费午夜福利在线播放

若琳者,其可与语医矣。 时珍曰∶黎亦黑色也。

每服三钱,米饮下。血见愁草研烂涂之。

 陈霆《墨谈》言∶衣绢有油,蒸热则出火星。子如灰菜子,亦可济荒。

米粉合豆末、糖、蜜蒸成者曰饵。下气,去风痹皮顽,令人心欢,炒香,浸小便,绞汁服之。

 藏器曰∶阴干渍汁,溲面食,至韧滑。勿犯冷水,必致烂。

服至一两,则香彻疮孔中,真圣药也。头皮虚肿,薄如蒸饼,状如裹水∶以口嚼面敷之良。

Leave a Reply