EKDV系列封面番号大全

EKDV系列封面番号大全

巴豆贴肉溃烂,生黄连末水调敷。亦有根据山掘地,造作塘池,以为旱备,而弥月不雨,已成龟坼,徒伤注之易穷,不悟渗漏之实多也。

从曲泉上行膝上四寸,股内廉两筋间,蜷足取之,看膝内侧有槽中,阴包穴也。所以扁鹊至今千百载,上池之水流常浑。

大凡味之能补人者独甘,色之能补人者多黄。按《说文》∶KT,瘢也。

【注】以上药味各等分,用香油煎药去滓,再下铅粉熬成膏,专贴灸疮。他书亦有载此证者。

劳病每兼失血,治法不可执一,俞惺斋论之最详。凡温热之邪传入营分者则用之,亦此义也。

 兼而能之者,惟君乎?故昌邑黄玉楸之言曰∶闻之《吕览》,始生之者天也,养成之者人也。

Leave a Reply